Паважаныя сябры! Рады вітаць Вас на нашым сайце. Тут вы можаце:

– знайсці актуальныя публікацыі, што былі надрукаваны ў часопісе, а таксама матэрыялы, што не ўвайшлі ў часопіс
(дадаткі, фотаздымкі, водгукі чытачоў),

– азнаёміцца са зместам часопіса за апошнія гады (па нумарах і па рубрыках),

– даведацца, якія мерапрыемствы былі праведзены "Народнай асветай" і якія плануюцца ў бліжэйшы час,

– атрымаць поўную інфармацыю пра майстар-класы ад "Народнай асветы",

– пазнаёміцца з нашымі сябрамі, партнёрамі і тымі, хто рыхтуе часопіс да друку,

– атрымаць кансультацыю па правілах афармлення матэрыялаў, прызначаных для публікацыі ў часопісе.

 

Мы даступны таксама
па ICQ 446683030. Таксама вы можаце задаць свае пытанні ў on-line рэжыме праз сетку SKYPE
nasveta_journal

Увага! Актуальная публікацыя

№7 2017 г.

 

 

Захожая Н. Н., Карпушева Н. М. Кластерный подход к организации профориентационной работы
 

старонкі 14-17

 

 

Васькоўская Л. А. Нестандартны ўрок, або Як абудзіць цікавасць да прадмета
 

старонкі 26-28

 

 

 

Круглый стол
«Наука, обогащенная практикой,
и практика, подкрепленная наукой:
миссия выполнима» с участием представителей педагогической общественности Республики Беларусь

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Атэстацыя педагагічных кадраў»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Факультатыў у школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Энергазберажэнне ў школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Прафарыентацыя ў школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый «Інтэрактыўны праект «Бацькоўскі сход»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Інфармацыйная культура педагога»

 

 

Систематизированный список публикаций рубрики «Педагогическая ассамблея»

 

Навіны ад «Народнай асветы»

Чытайце ў наступным нумары:

Энцыклапедыя «Школы Беларусі»:

СШ № 7 г. Ваўкавыска

 

Навіны сайта:

 

 
 

 

 

 

Артыкулы, дасланыя ў рэдакцыю, павінны быць надрукаваны ў двух экзэмплярах праз паўтара інтэрвалы (шрыфт Times New Roman, памер шрыфта 14 пт.) і мець электронную копію (на дыскеце, CD-дыску).

Выкарыстанне зносак у тэксце не дапускаецца. Спасылкі на цытаваныя крыніцы афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК РБ: напр., [2, с. 34] (тут 2 – нумар крыніцы ў спісе літаратуры, 34 – нумар старонкі). Спіс літаратуры павінен змяшчаць не больш як 10 крыніц.

Схемы пажадана выконваць у рэдактары COREL; магчыма прадстаўленне схем, створаных у праграме WORD (усе элементы аб’яднаны ў адзін аб’ект, шырыня схемы 80 або 170 мм ).

Табліцы павінны быць выкананы ў праграме WORD (шырыня табліцы 80 або 170 мм ).

Фатаграфіі, а таксама іншы ілюстрацыйны матэрыял прадстаўляюцца ў фармаце JPEG або TIFF з разрашэннем не менш як 300 dpi.

Асобна ўказваюцца звесткі пра аўтара: прозвішча, імя, імя па бацьку; хатні адрас (з указаннем індэкса); месца асноўнай працы і пасада; пашпартныя даныя (серыя, нумар, калі і кім выдадзены, асабісты нумар); нумар карткі сацыяльнага страхавання; фотаздымак памерам не менш як 4х6 см або аналагічны электронны варыянт.

Да артыкулаў, якія змяшчаюць матэрыялы дысертацыйных даследаванняў, у адпаведнасці з “Інструкцыяй па афармленні дысертацыі, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі” (зацв. Пастановай прэзідыума Дзяржаўнаага вышэйшага атэстацыйнага камітэту Рэспублікі Беларусь 24.12.1997 № 178 (у рэд. пастановы ВАК РБ 15.08.2007 г. № 4) дадаткова прад’яўляюцца наступныя патрабаванні:

- аб’ём не менш як 0,35 аўтарскага аркуша, або 14 тысяч друкаваных знакаў (уключаючы прабелы паміж словамі, знакі прыпынку, лічбы і інш.), што складае 8–10 старонак тэксту (14 пт., праз 1,5 інтэрвалы);

- наяўнасць анатацыі (100–150 слоў, размяшчаецца перад артыкулам, павінна адлюстроўваць яго змест і быць прыдатнай для публікацыі асобна ад артыкула);

- наяўнасць дзвюх рэцэнзій, завераных па месцы працы рэцэнзентаў.

 

Рукапісы, дасланыя ў рэдакцыю, не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца.

Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункту погляду аўтара.  


Кантактная інфармацыя рэдакцыі: тэлефоны:  +375-17-267-62-68;  +375-17-267-33-97; факс: + 375-17-267-64-69

паштовы адрас: 220023, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вуліца А.Макаёнка, 12

электронны адрас:   info@n-asveta.by

Апошняе абнаўленне 07.07.2017

© Рэдакцыя часопіса «Народная асвета», 2006-2013