Паважаныя сябры! Рады вітаць Вас на нашым сайце. Тут вы можаце:

– знайсці актуальныя публікацыі, што былі надрукаваны ў часопісе, а таксама матэрыялы, што не ўвайшлі ў часопіс
(дадаткі, фотаздымкі, водгукі чытачоў),

– азнаёміцца са зместам часопіса за апошнія гады (па нумарах і па рубрыках),

– даведацца, якія мерапрыемствы былі праведзены "Народнай асветай" і якія плануюцца ў бліжэйшы час,

– атрымаць поўную інфармацыю пра майстар-класы ад "Народнай асветы",хостинг сайтов в Беларуси

– пазнаёміцца з нашымі сябрамі, партнёрамі і тымі, хто рыхтуе часопіс да друку,

– атрымаць кансультацыю па правілах афармлення матэрыялаў, прызначаных для публікацыі ў часопісе.

 

Мы даступны таксама
па ICQ 446683030. Таксама вы можаце задаць свае пытанні ў on-line рэжыме праз сетку SKYPE – імя n-asveta

Увага! Актуальная публікацыя

№2 2012 г.

 

Брасс А. А. Суть и значение инвестиций:

риск ради будущего
 

старонкі 16–18

 

 

Ражнова А. В. Профориентационный проект для старшеклассников «Сделай шаг!»
 

старонкі 19–23

 

Круглый стол
«Наука, обогащенная практикой,
и практика, подкрепленная наукой:
миссия выполнима» с участием представителей педагогической общественности Республики Беларусь

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Факультатыў у школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Энергазберажэнне ў школе»

 

Навіны ад «Народнай асветы»

Чытайце ў наступным нумары:

Энцыклапедыя «Школы Беларусі»:

СШ № 16 г. Пінска

 

Навіны сайта:

 

 
 
 

 

 

Паважаныя наведвальнікі!

З мэтай захавання аўтарскіх праў на апублікаваныя тут матэрыялы, большасць з іх размешчана ў форме, непрыдатнай для далешага рэдагавання: ў выгладзе малюнкаў, прэзентацый і дэманстрацый MS PowerPoint (абаронены паролем), а таксама ў фармаце PDF.

На кожнай старонцы, як правіла, змешчаны знак абароны аўтарскага права і звесткі пра аўтара матэрыяла ці прэзентацыі.

Усе дакументы ў фармаце PDF можна адкрыць у праграме  AdobeAcrobat або AdobeReader. Калі на вашым камп'ютэры яе няма, можна выкарыстаць іншую праграмму. У прыватнасці, можаце скачаць Foxit PDF reader і ўстанавіць яго – і тады ўсё ў вас будзе чытацца.

Тэматычныя электронныя дадаткі за 2008 год
 

Інтэрактыўны праект «Бацькоўскі сход» №9 '08

Спецвыпуск «Экалагічная перспектыва» №7 '08

Спецыяльны выпуск «Год здароўя ў школе» №6 '08

Часопіс у часопісе «Школьная субота» №2-6,9-11 '08

Энцыклапедыя «Школы Беларусі» №5, №9, №11-12 '08

Спецыяльны выпуск «Мадэльны ўрок» №1, №8 '08

Рубрыка «Метадычны кабінет» №4 '08

 

электронныя дадаткі да артыкулаў за 2008 год
 

Приложения к статье Е. А. Куликовской «Дороги, которые мы выбираем: классный час профориентационной направленности в 8 классе» (№12, 2008 г.) Приложение 1 (PPS-Файл, 433 Kb), Приложение 2 (PPT-Файл, 1022 Kb) , Приложение 3 (PPT-Файл, 286 Kb), Приложение 4 (PPT-Файл, 94 Kb), Приложение 5 (JPEG-Файл, 150,8 Kb)  

Приложение к статье В. Н. Хлистунова «Управлять качеством образования по принципу «белого ящика»: обратные связи как фактор, обусловливающий улучшение образовательного процесса» (№12, 2008 г.) (PDF-Файл, 150,8 Kb)

Приложение к статье А. В. Щербакова, Н. А. Коктыш, Г. Н. Заводник «Эффективное воспитание, отвечающее нуждам общества: реализация проекта по апробации модели Центра социального воспитания детей и взрослых» – сценарий спортивного праздника  «Семья, на старт!» (Л. П. Черных, учитель физкультуры первой категории СШ №33 г. Гродно) (№11, 2008 г.), (PDF-Файл, 286 Kb)

Приложение к статье А. В. Фроловой «Неугасимо поддерживать искры мысли»: использование дидактических игр на уроках математики и во внеурочной деятельности» (№10, 2008 г.), (PDF-Файл, 286 Kb)

Приложение к статье Г. П. Шульженко «Реализация «горизонтальных» междисплинарных связей на уроках химии в колледже: применение дополнительной информации, решение расчетных задач» (№10, 2008 г.), (PDF-Файл, 111,2 Kb)

Полный текст работы Юлии Судник «Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама»: исследование на стыке трех наук: проблема акцентуации характера в свете концепции устойчивого развития мира» (№10, 2008 г.), (PDF-Файл, 229 Kb)

Приложение к статье Т. В. Халюковой, Г. А. Ханюковой «Неделя толерантности: научиться жить на Земле, как люди: классный час по формированию у учащихся мультикультурной позиции» (№9, 2008 г.), (Файл MS PowerPoint; 47,6 Мb)

Дадатак да артыкула Жук А. А. «Урок-прэзентацыя «Байка: жарт ці сатыра»: асэнсаванне творчай спадчыны Крапівы-байкапісца на ўроку літаратуры ў 8 класе (№8, 2008 г.), (Файл MS PowerPoint; 234,5 Kb

Приложение к статье Карпович Ж. С. «Информационные технологии на уроках химии: урок в 11 классе по теме «Альдегиды: строение, свойства, получение и применение» (№8, 2008 г.), (Файл MS PowerPoint; 234,5 Kb)

Ставропольцева С. А. Сценарий спектакля «Береги свою планету…»  дополнение к статье «Образовательный потенциал театрального искусства: творческий проект как форма воспитания экологической ответственности подростков» (№7, 2008 г.) (PDF-Файл, 212,7 Kb)

Лагонда Г. В. «Каким могло бы стать половое воспитание: профессиональные рекомендации для педагогов и родителей» (в авторской редакции без сокращений) (№6–7, 2008 г.) (PDF-Файл, 373,8 Kb)

Приложение к статье Е. С. Якубовской «Новые агроинженерные специальности в области электроэнергетики: особенности профессиональной деятельности» (Таблица «Характеристика агроинженерных специальностей в области электроэнергетики») (№7, 2008 г.) (PDF-Файл, 373,8 Kb)

Приложение к статье В. Н. Хлистунова «Стратегия продуктивной педагогической деятельности: изучение учащихся с использованием научно-практических методов психолого-педагогической диагностики» (№7, 2008 г.) (PDF-Файл, 194,3 Kb)

Приложение к статье Т. Н. Якубович «Информационно-игровая программа «Со здоровьем по жизни»: профилактика ВИЧ/СПИД среди подростков (№6–7, 2008 г.) (PDF-Файл, 959,4 Kb)

Приложение к статье Лесун Л. И.  «Комплексная диагностика социально-педагогической запущенности подростков: рекомендации классным руководителям, социальным педагогам, психологам» (№6, 2008 г.) (PDF-Файл, 200,0 Kb) 

Приложение к статье Г. М. Хмельницкой «Система управления здоровьем школьников: приемы и технологии повышения эффективности работы по укреплению здоровья учащихся» (№6, 2008 г.)  (PDF-Файл, 106,7 Kb)

Расширенная версия статьи Г. С. Лариной, Е. В. Ивановой «Интеграция знаний: эволюционное учение на языке Ч. Дарвина: интегрированный урок биологии и английского языка в 11 классе» (PDF-Файл, 309,9 Kb)

Приложение к статье Н. А. Драгун «Технология коллективной мыследеятельности: проектирование научно-исследовательской работы» (№5, 2008 г.) (PDF-Файл, 132,4 Kb)

Приложение к статье С. Е. Долгих «Гродненский модерн: прошлое и настоящее» (№5, 2008 г.) (Файл MS PowerPoint; 7374 Kb)

Приложение к уроку Халюковой Т. В. «Как невзрачно все будничное, обычное...» (урок русского языка в 11 классе) (№1, 2008 г.) (Файл MS PowerPoint; 234,5 Kb)

Дадатак да ўрока Ханюковай Г. А. «Лексіка - мнагагранная і цікавая навуковая сфера» (урок беларускай мовы ў 10 класе) (№1, 2008 г.) (Файл MS PowerPoint; 1852 Kb)

Приложение (подборка стихов французских поэтов о Париже) к уроку французского языка  в 11 классе «Виртуальная экскурсия «Париж и его достопримечательности» учителя французского языка Лингвистической гимназии им. В. И. Козлова г. Жлобина Дробязко Н. Ф. (№1, 2008 г.)  (PDF-Файл, 120,1 Kb)


Кантактная інфармацыя рэдакцыі: тэлефоны:  +375-17-267-64-69;  +375-17-267-33-97; факс: + 375-17-267-62-68

паштовы адрас: 220023, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вуліца А.Макаёнка, 12

электронны адрас:   info@n-asveta.by

Апошняе абнаўленне 15.02.2012

© Рэдакцыя часопіса «Народная асвета», 2006-2012