Паважаныя сябры! Рады вітаць Вас на нашым сайце. Тут вы можаце:

– знайсці актуальныя публікацыі, што былі надрукаваны ў часопісе, а таксама матэрыялы, што не ўвайшлі ў часопіс
(дадаткі, фотаздымкі, водгукі чытачоў),

– азнаёміцца са зместам часопіса за апошнія гады (па нумарах і па рубрыках),

– даведацца, якія мерапрыемствы былі праведзены «Народнай асветай» і якія плануюцца ў бліжэйшы час,

– пазнаёміцца з нашымі сябрамі, партнёрамі і тымі, хто рыхтуе часопіс да друку,

– атрымаць кансультацыю па правілах афармлення матэрыялаў, прызначаных для публікацыі ў часопісе.

ФОРМА АЎТАРА, запаўняецца пры адпраўцы матэрыялаў для публікацыі ў часопісе

 

Увага! Актуальная публікацыя

 

 

№12 2022 г.

 

Сурикова О. В. Модель развития рефлексивной компетентности учителя
 

старонкі 6-9

 

 

 

Яцкевич А. К. «Строим карьерную траекторию»: школа профессиональной самореализации педагога
 

старонкі 16-18

 

 

Сумесны праект часопіса
«Народная асвета»
З Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі

Алгарытм падрыхтоўкі публікацыі
для праекта
«Энцыклапедыя «Школы Беларусі»

Запрашаем наведаць наш
тэлеграм канал

https://t.me/nastgaz

Тэматычны спіс рубрыкі «Педагагічная асамблея» на 2022 г.

Майстар-клас
ад часопіса «Народная асвета»

 


Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Адміністрацыйны партфель»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Атэстацыя педагагічных кадраў»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Ідэалагічны вектар»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Бізнес інкубатар»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Факультатыў у школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Энергазберажэнне ў школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Прафарыентацыя ў школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый «Інтэрактыўны праект «Бацькоўскі сход»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Інфармацыйная культура педагога»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый рубрыкі «Педагагічная асамблея»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый рубрыкі «Бацькоўскі сход»

 

Навіны ад «Народнай асветы»

Чытайце ў наступным нумары:

СШ № 11 г. Слуцка 

 

Навіны сайта:

 

 
 

 

 

 

Паважаныя наведвальнікі!

З мэтай захавання аўтарскіх праў на апублікаваныя тут матэрыялы, большасць з іх размешчана ў форме, непрыдатнай для далешага рэдагавання: ў выгладзе малюнкаў, прэзентацый і дэманстрацый MS PowerPoint (абаронены паролем), а таксама ў фармаце PDF.

На кожнай старонцы, як правіла, змешчаны знак абароны аўтарскага права і звесткі пра аўтара матэрыяла ці прэзентацыі.

Усе дакументы ў фармаце PDF можна адкрыць у праграме  AdobeAcrobat або AdobeReader. Калі на вашым камп'ютэры яе няма, можна выкарыстаць іншую праграмму. У прыватнасці, можаце скачаць Foxit PDF reader і ўстанавіць яго – і тады ўсё ў вас будзе чытацца.

электронныя дадаткі да артыкулаў за 2006–2007 гады
 

Приложения к статье Е. А. Куликовской «Дороги, которые мы выбираем: классный час профориентационной направленности в 8 классе» (№12, 2008 г.) Приложение 1 (PPS-Файл, 433 Kb), Приложение 2 (PPT-Файл, 1022 Kb) , Приложение 3 (PPT-Файл, 286 Kb), Приложение 4 (PPT-Файл, 94 Kb), Приложение 5 (JPEG-Файл, 150,8 Kb)  

Приложение к статье В. Н. Хлистунова «Управлять качеством образования по принципу «белого ящика»: обратные связи как фактор, обусловливающий улучшение образовательного процесса» (№12, 2008 г.) (PDF-Файл, 150,8 Kb)

Приложение к статье А. В. Щербакова, Н. А. Коктыш, Г. Н. Заводник «Эффективное воспитание, отвечающее нуждам общества: реализация проекта по апробации модели Центра социального воспитания детей и взрослых» – сценарий спортивного праздника  «Семья, на старт!» (Л. П. Черных, учитель физкультуры первой категории СШ №33 г. Гродно) (№11, 2008 г.), (PDF-Файл, 286 Kb)

Приложение к статье А. В. Фроловой «Неугасимо поддерживать искры мысли»: использование дидактических игр на уроках математики и во внеурочной деятельности» (№10, 2008 г.), (PDF-Файл, 286 Kb)

Приложение к статье Г. П. Шульженко «Реализация «горизонтальных» междисплинарных связей на уроках химии в колледже: применение дополнительной информации, решение расчетных задач» (№10, 2008 г.), (PDF-Файл, 111,2 Kb)

Полный текст работы Юлии Судник «Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама»: исследование на стыке трех наук: проблема акцентуации характера в свете концепции устойчивого развития мира» (№10, 2008 г.), (PDF-Файл, 229 Kb)

Приложение к статье Т. В. Халюковой, Г. А. Ханюковой «Неделя толерантности: научиться жить на Земле, как люди: классный час по формированию у учащихся мультикультурной позиции» (№9, 2008 г.), (Файл MS PowerPoint; 47,6 Мb)

Дадатак да артыкула Жук А. А. «Урок-прэзентацыя «Байка: жарт ці сатыра»: асэнсаванне творчай спадчыны Крапівы-байкапісца на ўроку літаратуры ў 8 класе (№8, 2008 г.), (Файл MS PowerPoint; 234,5 Kb

Приложение к статье Карпович Ж. С. «Информационные технологии на уроках химии: урок в 11 классе по теме «Альдегиды: строение, свойства, получение и применение» (№8, 2008 г.), (Файл MS PowerPoint; 234,5 Kb)

Ставропольцева С. А. Сценарий спектакля «Береги свою планету…»  дополнение к статье «Образовательный потенциал театрального искусства: творческий проект как форма воспитания экологической ответственности подростков» (№7, 2008 г.) (PDF-Файл, 212,7 Kb)

Лагонда Г. В. «Каким могло бы стать половое воспитание: профессиональные рекомендации для педагогов и родителей» (в авторской редакции без сокращений) (№6–7, 2008 г.) (PDF-Файл, 373,8 Kb)

Приложение к статье Е. С. Якубовской «Новые агроинженерные специальности в области электроэнергетики: особенности профессиональной деятельности» (Таблица «Характеристика агроинженерных специальностей в области электроэнергетики») (№7, 2008 г.) (PDF-Файл, 373,8 Kb)

Приложение к статье В. Н. Хлистунова «Стратегия продуктивной педагогической деятельности: изучение учащихся с использованием научно-практических методов психолого-педагогической диагностики» (№7, 2008 г.) (PDF-Файл, 194,3 Kb)

Приложение к статье Т. Н. Якубович «Информационно-игровая программа «Со здоровьем по жизни»: профилактика ВИЧ/СПИД среди подростков (№6–7, 2008 г.) (PDF-Файл, 959,4 Kb)

Приложение к статье Лесун Л. И.  «Комплексная диагностика социально-педагогической запущенности подростков: рекомендации классным руководителям, социальным педагогам, психологам» (№6, 2008 г.) (PDF-Файл, 200,0 Kb) 

Приложение к статье Г. М. Хмельницкой «Система управления здоровьем школьников: приемы и технологии повышения эффективности работы по укреплению здоровья учащихся» (№6, 2008 г.)  (PDF-Файл, 106,7 Kb)

Расширенная версия статьи Г. С. Лариной, Е. В. Ивановой «Интеграция знаний: эволюционное учение на языке Ч. Дарвина: интегрированный урок биологии и английского языка в 11 классе» (PDF-Файл, 309,9 Kb)

Приложение к статье Н. А. Драгун «Технология коллективной мыследеятельности: проектирование научно-исследовательской работы» (№5, 2008 г.) (PDF-Файл, 132,4 Kb)

Приложение к статье С. Е. Долгих «Гродненский модерн: прошлое и настоящее» (№5, 2008 г.) (Файл MS PowerPoint; 7374 Kb)

Приложение к уроку Халюковой Т. В. «Как невзрачно все будничное, обычное...» (урок русского языка в 11 классе) (№1, 2008 г.) (Файл MS PowerPoint; 234,5 Kb)

Дадатак да ўрока Ханюковай Г. А. «Лексіка - мнагагранная і цікавая навуковая сфера» (урок беларускай мовы ў 10 класе) (№1, 2008 г.) (Файл MS PowerPoint; 1852 Kb)

Приложение (подборка стихов французских поэтов о Париже) к уроку французского языка  в 11 классе «Виртуальная экскурсия «Париж и его достопримечательности» учителя французского языка Лингвистической гимназии им. В. И. Козлова г. Жлобина Дробязко Н. Ф. (№1, 2008 г.)  (PDF-Файл, 120,1 Kb)

Приложение (веб-сайт) к творческому проекту «Знаменитые земляки» (Шипулина А., руководитель Лоскутова Т. Г., №12, 2007 г.) (в настоящее время не доступен, для просмотра обращайтесь в редакцию журнала «Народная асвета»)

Приложение (слайд-фильм) к статье Т. Г. Лоскутовой «Компьютерно-информационные технологии в преподавании географии: электронное пособие для учителя» (№10, 2007 г.) (Файл MS PowerPoint; 2333 Kb)

Дадатак (схема) да артыкула  Т. Ю. Пранікавай «Выхаванне традыцыямі» (№10, 2007 г.) (Малюнак jpeg; 1360 Kb)

Приложение к статье Г. В. Леоновой «Знания начинаются с опыта: урок-исследование по химии в 8 классе (курс по выбору)» (№10, 2007 г.)  (PDF-Файл, 146,0 Kb)

Приложение к статье Е. Н. Баязитовой «Здоровый ребенок – достояние школы»: организация мониторинга состояния здоровья учащихся» (№7, 2007 г.) (PDF-Файл, 165,0 Kb)

Приложение к статье Т. Ф. Лубинской и Т. М. Просвириной «Сотрудничество, наставничество, творчество – формула успеха начинающих педагогов»: Школа молодого учителя: наше творчество» (№6, 2007 г.)(PDF-Файл, 188,9 Kb)

Приложение к статье П. В. Снежицкого «Оптимизация физических нагрузок: управление воспитанием физических качеств на внеклассных занятиях в сельской малокомплектной школе» (№4, 2007 г.) (PDF-Файл, 221,8 Kb)

Приложение к статье Е. Н. Покоржило Оптимизация уроков словесности при помощи компьютерных технологий» (№2, 2007 г.)  (PDF-Файл, 557,7 Kb)

Приложение к статье Мешечко Е. Н., Лазарук А. А., Любцовой А. П. "Перспективы развития школьной географии в 12-летней школе" (№ 12, 2006 г.) (PDF-Файл, 208,9 Kb)

Дадатак да артыкула Дарошка В.М. «Экалагічная педагогіка» як напрамак дзейнасці настаўніка ці вучэбны прадмет». Праграма курса «Экалагічная педагогіка» (№ 12, 2006 г.) (PDF-Файл, 201,3 Kb)

Рэзалюцыя  Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Экалагічная адукацыя як умова ўстойлівага развіцця» (г. Мінск, 12–14 верасня 2006 г. (№ 10, 2006 г.) (PDF-Файл, 99,7 Kb)

Дадатак да артыкула В. В. Сташэнкі "Тэорыя і практыка выкладання тэмы "Лінейныя масівы" (№11, 2006 г.)(PDF-Файл, 161,3 Kb)

Коллектив учителей Краснослободской санаторной школы-интерната. Урок па тэме «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» (PDF-Файл, 251,7 Kb)


Кантактная інфармацыя рэдакцыі: тэлефоны:  +375-17-215-05-19(факс); +375-17-215-05-18; 215-05-20

паштовы адрас: 220013, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77

электронны адрас:   info@n-asveta.by

Апошняе абнаўленне 19.12.2022

© Рэдакцыя часопіса «Народная асвета», 2006-2021