Паважаныя сябры! Рады вітаць Вас на нашым сайце. Тут вы можаце:

– знайсці актуальныя публікацыі, што былі надрукаваны ў часопісе, а таксама матэрыялы, што не ўвайшлі ў часопіс
(дадаткі, фотаздымкі, водгукі чытачоў),

– азнаёміцца са зместам часопіса за апошнія гады (па нумарах і па рубрыках),

– даведацца, якія мерапрыемствы былі праведзены «Народнай асветай» і якія плануюцца ў бліжэйшы час,

– пазнаёміцца з нашымі сябрамі, партнёрамі і тымі, хто рыхтуе часопіс да друку,

– атрымаць кансультацыю па правілах афармлення матэрыялаў, прызначаных для публікацыі ў часопісе.

 

Увага! Актуальная публікацыя

 

 

№3 2021 г.

 

Алейникова Т. Г., Шербаф А. И. Удаленное обучение: возможности платформы Moodle
 

старонкі 7-11

 

 

 

Плавник Н. К. Копинг-стратегии: как преодолеть жизненные трудности
 

старонкі 87-90

 

 

Сумесны праект часопіса
«Народная асвета»
З Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі

Алгарытм падрыхтоўкі публікацыі
для праекта
«Энцыклапедыя «Школы Беларусі»

Запрашаем наведаць наш
тэлеграм канал

https://t.me/nastgaz

Майстар-клас
ад часопіса «Народная асвета»

Тэматыка публікацый рубрыкі «Педагагічная асамблея»

(ПЕРСПЕКТЫЎНЫ ПЛАН  на 2020 г.)

 


Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Адміністрацыйны партфель»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Атэстацыя педагагічных кадраў»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Ідэалагічны вектар»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Бізнес інкубатар»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Факультатыў у школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Энергазберажэнне ў школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Прафарыентацыя ў школе»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый «Інтэрактыўны праект «Бацькоўскі сход»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый на тэму «Інфармацыйная культура педагога»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый рубрыкі «Педагагічная асамблея»

 

 

Сістэматызаваны спіс публікацый рубрыкі «Бацькоўскі сход»

 

Навіны ад «Народнай асветы»

Чытайце ў наступным нумары:

Энцыклапедыя «Школы Беларусі»:

Маладзечанская СШ № 1 імя Янкі Купалы

 

 

Навіны сайта:

 

 
 

 

 

 

 

Дадатак за 2008 г.  Дадатак за 2009 г.  Дадатак за 2010 г.  Дадатак за 2011 г.  Дадатак за 2012 г.  Дадатак за 2013 г.

 

Дадатак за 2014 г.  Дадатак за 2015 г.  Дадатак за 2016 г.  Дадатак за 2017 г.  Дадатак за 2018 г.

   

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №12 за 2019 г.
(СШ № 3 г. Мінска)

 

А. А. Жванская,
учитель биологии первой категории
    Урок биологии: применение таблиц и схем

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Е. А. Моисеенко,
учитель математики первой категории
    Использование опорных конспектов на уроках математики

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Т. К. Дроздова,
заместитель директора по воспитательной работе,

А. В. Сакач,
педагог-психолог второй категории
    Выдержки из «Программы воспитания школьника» Н. Е. Щурковой

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Т. М. Астроўская,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст»
    Майстар-клас «Як павысіць узровень вучэбнай матывацыі ў старшакласнікаў?» (матэрыялы для работы груп)

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

А. Н. Копач,
учитель математики и информатики
первой категории
    Игровой компонент на уроках математики (примеры математических дидактических игр)

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Г. І. Шаркевіч,
настаўнік тэатра
вышэйшай катэгорыі
    Аўтарская распрацоўка спектакля «Цар Ірад»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

С. Б. Ходакова,
учитель музыки
высшей категории
    Индивидуальные образовательные маршруты учащихся при обучении хоровому пению

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

А. А. Галактионова,
учитель по классу фортепиано высшей категории
    Концертно-конкурсная деятельность: как сформировать социально адаптированную личность

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

В. В. Пазднякова,
настаўнік выяўленчага
мастацтва вышэйшай катэгорыі
    Выхаванне праз далучэнне да дэкаратыўна-прыкладной творчасці

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №11 за 2019 г.
(СШ № 18 г. Полацка імя Еўфрасінні Полацкай)

 

А. А. Приймак,
классный руководитель
    Заседание клуба профессионального самоопределения «Найди себя»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Л. Н. Ракитенок,
учитель географии высшей категории
    Викторина «Знаешь ли ты Беларусь?»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Ж. Г. Хомиченок,
учитель физической культуры и спорта
первой категории,
А. Н. Малашенко,
учитель физической культуры и спорта
второй категории
    Историю спортивную нам, школьникам, творить!

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Ж. С. Ананько,
учитель географии
высшей категории
    Учебник как комплексное средство обучения географии

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Н. В. Мильто,
учитель немецкого языка
первой категории
    Использование сервисов Web 2.0 на уроках немецкого языка

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Е. А. Павлюченко,
учитель немецкого языка
первой категории
    Метапредметный подход в обучении иностранному языку

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

И. В. Недокунева,
заместитель директора по учебной работе
    Задания к семинару для всех уровней образования

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

А. А. Кірпічэнка,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
вышэйшай катэгорыі
    Памятка «Характарыстыка (апісанне) героя (паняцця)»

скачать приложение в формате PDF >>

    Эпіграфы, падабраныя да кожнага ўрока беларускай літаратуры па вывучэнні эпічных твораў у 5 класе

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

А. П. Сахарова,
библиотекарь
первой категории
    Викторина в кодах

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №10 за 2019 г.
(гімназія № 3 імя В. З. Каржа г. Пінска)

 

Е. В. Жук,
учитель химии высшей категории
гимназии №3 имени В.З. Коржа г. Пинска
    Интерактивные методы при обучении химии

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

С. А. Кривда,
учитель математики
гимназии № 3 имени В. З. Коржа г. Пинска
    Учим решать квадратные уравнения

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

И. П. Малич,
учитель географии
гимназии № 3 имени В. З. Коржа г. Пинска
    Художественный текст на уроке географии

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

С. Н. Бонцевич,
учитель русского языка и литературы высшей категории
гимназии № 3 имени В. З. Коржа г. Пинска
    Музыкально-поэтический спектакль «Он один, светлый и легкий…»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

В. И. Лебедев,
руководитель интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»
гимназии № 3 имени В. З. Коржа г. Пинска
    Интеллектуальный турнир «Евгений Онегин и другие…»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Я. Н. Богатко,
учитель английского языка высшей категории
    Особенности национального характера британцев: урок английского языка

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Е. С. Данилович,
заведующий библиотекой
    «Литературный серпантин» – эрудит-марафон для младших школьников

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №9 за 2019 г.
(СШ № 3 г. Бярозы)

 

Н. М. Масловская,
заместитель директора по учебной работе
    Опросник «Учебно-познавательная мотивация» и тест на определение уровня тревожности на экзамене

скачать приложение в формате PDF >>

    Раздаточный материал «Актуальные вопросы подготовки к итоговой аттестации»

скачать приложение в формате PDF >>

    Перечень нормативных документов, регулирующих вопросы завершения учебного года и проведения итоговой аттестации

скачать приложение в формате PDF >>

    План мероприятий по организации окончания учебного года, подготовке и проведению выпускных экзаменов

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

С. А. Велесевич,
учитель начальных классов высшей категории
    Тексты к заданиям

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Т. Н. Красулина,
учитель трудового обучения высшей категории
    Образовательный проект «Здоровое питание»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

В. І. Майсюк,
настаўнік пачатковых класаў
вышэйшай катэгорыі
    Выкарыстанне ІКТ для фарміравання навыкаў чытання

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Н. А. Крук,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
вышэйшай катэгорыі
    Апорныя канспекты – у дапамогу вучням на ўроках беларускай мовы

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

И. Л. Дубойская,
учитель трудового
обучения высшей категории
    Как сделать уроки трудового обучения познавательными

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №8 за 2019 г.
(Празароцкая дзiцячы сад–сярэдняя школа Глыбоцкага раёна iмя І. Ц. Буйнiцкага)

 

Н. И. Толкач,
учитель русского языка и литературы
высшей категории
    Удивительная часть речи – наречие (презентация к уроку)

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Я. В. Кулінак,
настаўнік матэматыкі
вышэйшай катэгорыі
    Усё аб пірамідах на занятках па матэматыцы ў 11 класе

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

В. Р. Баранчук,
намеснік дырэктара
па асноўнай дзейнасці
    Фальклорнае свята «Мудрасці невычэрпныя словы»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

А. З. Рымкевіч,
настаўнік-дэфектолаг
вышэйшай катэгорыі
    Моўнае падарожжа «Лес цудаў»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

М. С. Дударонак,
педагог-арганізатар
вышэйшай катэгорыі
    Збор дружыны «Памяць болем прарасла»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

А. М. Сулімаў,
педагог сацыяльны
вышэйшай катэгорыі,

М. А. Сулімава,
настаўнік гісторыі
вышэйшай катэгорыі
    Прафарыентацыйная дзейнасць у клубе старшакласнікаў «Грамадзянін»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №6 за 2019 г.
імназія № 3 г. Барысава)

 

Н. Б. Альшевская,
учитель химии высшей категории
    Результат работы групп

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

О. И. Чеботарева,
учитель истории и обществоведения высшей категории
    Примеры использования краеведческого материала на уроках истории (9 класс)

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

С. В. Сакович,
учитель физики высшей категории
    Молекулярная физика в 10 классе: система задач

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Е. П. Гармак,
учитель английского языка высшей категории,

руководитель клуба «Папараць-кветка»
    Проект «Самый большой урок в мире»: изучаем Цели устойчивого развития

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Н. И. Новославская,
учитель русского языка и литературы
высшей категории
    Клуб «Юный корреспондент» – старт в профессию

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Г. Н. Мирошниченко,
учитель начальных классов высшей категории,

Н. В. Тумель,
воспитатель группы продленного дня
    Социальный проект «Моя семья»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №5 за 2019 г.
(СШ № 7 Г. Баранавічы)

 

Л. Л. Жизневская,
учитель физики
высшей категории
    Предпрофильная подготовка по физике: развиваем предметные компетенции

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

В. А. Нікішова,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
вышэйшай катэгорыі
    Апорныя сігналы – інструмент развіцця мыслення

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Т. М. Кирик,
учитель трудового
обучения высшей категории
    Таблицы и опорные схемы на уроках трудового обучения

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

С. Н. Бриль,
заместитель директора по воспитательной работе
Микашевичской гимназии им. В. И. Недведского
    Материалы профессиональной переклички

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

М. Я. Смалевич,
учитель белорусского языка и литературы
высшей категории,

М. Б. Степанчук,
учитель русского языка и литературы
первой категории
    Интегрированный урок «Знаки препинания при однородных членах предложения»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №4 за 2019 г.
(Белавушская сярэдняя школа Столінскага раёна)

 

Л. М. Пабярэжная,
настаўнік матэматыкі
вышэйшай катэгорыі
    Практычнае значэнне квадратных ураўненняў: урок матэматыкі

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Н. П. Юшкевич,
учитель английского языка первой категории
    О Беларуси – по-английски

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Н. А. Коц,
учитель английского языка первой категории
    Пасха в Британии и Беларуси: внеклассное мероприятие по английскому языку

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

В. Л. Бруцкая,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
вышэйшай катэгорыі
    Пазакласнае мерапрыемства «Край, дзе ты нарадзіўся»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

А. Г. Сень,
настаўнік матэматыкі першай катэгорыі
    Квадратнае ўраўненне – падмурак алгебры (рашэнні задач)

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

В. Н. Шубич,
учитель русского языка и литературы
первой категории
    Иллюстрированный словарь незнакомых слов

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №3 за 2019 г.
(Сярэдняя школа № 1 г. Ліды)

 

Л. Р. Багатка,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
вышэйшай катэгорыі
    Подзвіг і здрада на вайне: вывучаем аповесць В. Быкава «Жураўліны крык» (матэрыялы для самаацэнкі)

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

С. А. Рожкова,
учитель математики
первой категории
    Медиабезопасность в сети интернет

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

А. Э. Матюк,
учитель физики
высшей категории
    Физические опыты в домашней лаборатории

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

О. А. Барашко,
учитель географии высшей категории
    Урок географии, иллюстрирующий применение разнообразных методов и приемов

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №2 за 2019 г.
(Стрыгінская сярэдняя школа Бярозаўскага раёна)

 

Ю. А. Курилович,
педагог социальный
второй категории
    Тренинговое занятие «Учусь общаться»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Т. Е. Крагель,
учитель начальных классов первой категории
    Изучаем слова с прямым и переносным значением

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Л. I. Бык,
настаўнiк гiсторыi
першай катэгорыі
    Рэлігія старажытных егіпцян: урок гісторыі ў 5 класе

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Т. В. Ільяшэвіч,
настаўнік матэматыкі
першай катэгорыі
    Вывучаем геаметрычную прагрэсію праз кантэкстныя задачы

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

У. У. Цюшкевіч,
настаўнік матэматыкі і інфарматыкі
першай катэгорыі
    Урок інфарматыкі: як выкарыстоўваць праграмнае забеспячэнне

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

О. А. Щербачевич,
учитель русского языка и литературы
первой категории
    «Моя семья – мое богатство»: семейное воспитание в школе

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Т. П. Дымша,
учитель белорусского языка и литературы
первой категории
    Конкурсная программа «Танцуй, как я, танцуй, как мы, танцуй лучше нас»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Р. И. Якушик,
создатель музейной комнаты «Мая Бацькаўшчына»
    Экскурсия в школьном музее «Афганистан – непроходящая боль»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак да рубрыкі «энцыклапедыя «школы беларусі» №1 за 2019 г.
(Гімназія г. Петрыкава)

 

А. А. Чичикайло,
учитель биологии
первой категории
    Как дышат растения? Урок биологии в 7 классе

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Е. В. Труханович,
учитель белорусского языка и литературы
первой категории
    Классный руководитель: воспитать гражданина и патриота

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Н. В. Нестерчук,
заместитель директора по воспитательной работе
    Игра-тренинг «Кто такой лидер?»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

Г. В. Туровец,
учитель истории и обществоведения
высшей категории
    диспут «Торговля людьми: как не стать жертвой?»

скачать приложение в формате PDF >>

 

 

 

 

 

 

 

 


Кантактная інфармацыя рэдакцыі: тэлефоны:  +375-17-215-05-19(факс); +375-17-215-05-18; 215-05-20

паштовы адрас: 220013, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77

электронны адрас:   info@n-asveta.by

Апошняе абнаўленне 11.03.2021

© Рэдакцыя часопіса «Народная асвета», 2006-2021